Kategori: İletişim

  • En İyi Karacabey İletişim

    En İyi Karacabey İletişim

    En İyi Karacabey İletişim İletişim kavramı bir kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişinin bir kanal yoluyla gerçekleştirilerek iletiye anlam kazandırılma sürecidir. İletişim, Latince kökenli bir sözcüktür. Tanım olarak çok genel bir durumu ifade eden iletişim, insanların bilgi alışverişi süreci olarak kabul edilebilir. İletişimin öğeleri İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır. Kanal: Göndericinin, iletiyi…