En İyi Karacabey Plastik


En İyi Karacabey Plastik

Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Plastik kelimesi, “şekillendirilebilen veya kalıplanabilen” anlamına gelen Yunanca πλαστικός (plastikos) ve “kalıplanmış” anlamına gelen πλαστός (plastos) kelimesinden türetilmiştir.
Örneğin; Etilen bir monomerdir. Bu monomerden oluşturulan polietilen ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir.

Tanımdan anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir.Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk üretildiğinde toz, reçine veya granül hâlde olabilir.

Plastik türleri nelerdir?

  • Polietilen Tereftalat (PETE veya PET)
  • Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
  • Polivinil Klorür (PVC)
  • Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Polipropilen (PP)
  • Polistiren (PS)
  • Çeşitli Plastikler (Polikarbonat, polilaktit, akrilik, akrilonitril bütadien, stiren, cam elyafı ve naylon) olarak sıralanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir